έλεγχος σωματικού βάρους

Πρόγραμμα ελέγχου και διαχείρισης σωματικού βάρους από τον ΔΟΚΟΙΠΠ

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), σε συνεργασία με το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων, βασιζόμενοι στα επιστημονικά προγράμματα Αγωγής Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων 2019-2020, ανακοινώνουν την έναρξη του προγράμματος: Έλεγχος και διαχείριση σωματικού βάρους (α’ φάση – 5.2.20 έως 11.3.20) Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και περιλαμβάνει: Έξι (6) ομαδικές διαλέξεις με σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων (κάθε Τετάρτη