Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Συνεδριάζει δια ζώσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης σήμερα και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ οδός Υγείας αριθμ. 2). Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Β1. «Μετασχηματισμός – Μετονομασία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Μεταλλειολόγων».

  • (εισηγητής ο κ. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος Περιφερειακός Σύμβουλος).

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Δανδουλάκη Κωνσταντίνου, της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Παράταση Υποβολής Αντιρρήσεων για την Εφαρμογή των Δασικών Χαρτών».

Γ2. Του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Κουκλινού Ανδρέα της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Παραμένει κλειστός ο δρόμος  Μαχαιροί – Ραμνή στον Δήμο Αποκορώνου».

Γ3. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Ανάγκη αναβάθμισης και ενίσχυσης της πυροπροστασίας στην Κρήτη».

Γ4. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Προβλήματα  στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της περιοχής των χωριών του Καμπανού ΠΕ Ρεθύμνου».

Γ5. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Προστασία των πηγών  Αρμένων ΠΕ Χανίων».

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1  Έγκριση 5ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κ. Δασκαλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ)

 2.     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2.1  Έγκριση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.–  (εισηγήτρια η κ. Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).  2.2 Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Κρήτης  οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.–  (εισηγήτρια η κ. Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).  2.3 Παροχή εξουσιοδότησης για μεταφορά ποσού και κλείσιμο αδρανούς λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου – (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).   3.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  3.1 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης 1ης φάσης (εργοταξιακή σήμανση) για  εργασίες κατασκευής της κάθετης οδού 6 (κάτω διάβαση Χ.Θ. 6+600 αρτηρίας στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου Κόμβου και παράκαμψης Αρκαλοχωρίου», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.) 3.2 Παράταση ισχύος κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την κατασκευή του εγκάρσιου Κ.Ο. 2Χ2 και τις λοιπές εργασίες της αρτηρίας στην περιοχή των κλάδων στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ»,  Αναδόχου: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» έως 05-09-2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.) 3.3 Παράταση ισχύος κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την τοποθέτηση του διαχωριστικού στηθαίου και τις λοιπές εργασίες στον άξονα της αρτηρίας,  στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ»,  Αναδόχου: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.) 

3.4 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την προσωρινή  διακοπή  κυκλοφορίας στο επαρχιακό οδικό της ΕΠΟ 27 από διασταύρωση προς Μετόχι Τζαγκαράκι έως οικισμό του Προφήτη Ηλία  (για τις ανάγκες εξασφάλισης ασφαλούς εργασίας ) του έργου με τίτλο: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο (νέο): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 27, ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, Προϋπολογισμού 1.173.993,93 ευρώ  (με το ΦΠΑ),αναδόχου «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 52 Ν. 2696/1999, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου ).

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 07/29-03-2022, 08/31-03-2022, 09/07-04-2022, 10/18-04-2022, 11/28-04-2022 και 12/17-05-2022 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
  • (εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).
Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather