Τα θέματα που θα απασχολήσουν την σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣοδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397 (ΦΕΚ 2369/ 14-05-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00»

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

  • ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση 3ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

– (εισηγήτρια η κ. Δασκαλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ)

  • ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

2.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων από Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης – Τμήμα Ιατρικής, για τις παρακάτω μελέτες:

  • Διατήρηση Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Αρχείου Καταγραφής του Καρκίνου (Κ.Κ.Κ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

– (εισηγητές ο κ. Βαμβακάς Λάμπρος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ και ο κ Χρήστος Λιονής, καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου)

  • Παρατηρητήριο Καρδιαγγειακών Νοσημάτων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για την Περιφέρεια Κρήτης

– (εισηγητές ο κ.. Βαμβακάς Λάμπρος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ και ο κ Χρήστος Λιονής, καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου)

  • Πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα βασισμένη στο ιστορικό και τη συμπτωματολογία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Ογκολογία,

– (εισηγητές ο κ. Βαμβακάς Λάμπρος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ και η κ. Τσιλιγιάννη Ιωάννα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου

Παρατήρηση: Η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι υποχρεωτική

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather