Συνεργασία ΕΛΜΕΠΑ και ΙΤΕ για την σεισμικότητα στην Κρήτη

Συνεργασία ΕΛΜΕΠΑ και ΙΤΕ για την σεισμικότητα στην Κρήτη

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ και του Ινστιτούτου Φυσικής του Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του ΕΛΜΕΠΑ, με στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών, αναπτυξιακών, και μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών δράσεων.

Αντικείμενο συνεργασίας: η μαθηματική μοντελοποίηση και αριθμητική προσομοίωση που αφορούν στη διάδοση σεισμικών κυμάτων, την επέκταση ρηγματώσεων και τη συμπεριφορά των γεωϋλικών, καθώς και η στατιστική μελέτη πολύπλοκων συστημάτων της γεωφυσικής και σεισμολογίας.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather