Συνεργασία Δήμου Αποκορώνου – Πολυτεχνείου Κρήτης για το υδατικό ισοζύγιο

Συνεργασία Δήμου Αποκορώνου - Πολυτεχνείου Κρήτης για το υδατικό ισοζύγιο

Υπογράφηκε σήμερα, Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αποκορώνου και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: “Αξιολόγηση του υδατικού ισοζυγίου των πηγών Αρμένων του Δήμου Αποκορώνου και λίμνης Κουρνά», προϋπολογισμού 37.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του δημάρχου Αποκορώνου Χαράλαμπου Κουκιανάκη και του πρύτανη, καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη.παρουσία της προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών Ευαγγελίας Καστρινάκη και του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου, καθηγητή Νίκου Νικολαΐδη.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο Δήμος Αποκορώνου στο πλαίσιο του ρόλου του και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του εκπονεί τοπικά προγράμματα για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών,  ωστόσο δεν διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με ειδική τεχνογνωσία – εμπειρία στην υλοποίηση του υπόψη ειδικού ερευνητικού έργου.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης / Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για την υλοποίηση του έργου, το οποίο εμπίπτει στους ερευνητικούς του στόχους. Το αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί, εμπίπτει στους σκοπούς ίδρυσης του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εκτός της παρεχόμενης γνώσης στους φοιτητές, αποτελεί φορέα έρευνας και καινοτομίας στην προοπτική της ανάπτυξης νέων μεθοδολογικών εργαλείων, της εξωστρέφειας και της δημιουργίας νέας γνώσης βασιζόμενης στα απτά δεδομένα του τόπου, γεγονός που με την σειρά του τροφοδοτεί την οικονομική και κοινωνική ευστάθεια.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Δήμος Αποκορώνου και το Πολυτεχνείο Κρήτης, από κοινή αφετηρία, συμπράττοντας κατά το δυνατόν ισόρροπα στην υλοποίηση του προγράμματος στο πλαίσιο κοινώς εξυπηρετούμενου δημόσιου σκοπού, τον οποίο είναι εκ του νόμου επιφορτισμένα να επιτελούν, συμφώνησαν να συνεργαστούν μεταξύ τους με τη σύναψη της συγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης.

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου δήλωσε ότι σκοπός της σύμβασης είναι η ορθολογική και αειφόρος χρήση των εκφορτίσεων των πηγών Αρμένων και η βέλτιστη κατανομή του νερού μεταξύ ύδρευσης και άρδευσης καθώς και η παρακολούθηση των υδατικών πόρων των πηγών των Αρμένων της λίμνης του Κουρνά. Η εκπόνηση του ερευνητικού έργου της αξιολόγησης του υδατικού ισοζυγίου των πηγών Αρμένων του Δήμου Αποκορώνου και της λίμνης Κουρνά θα στηρίζεται στους τέσσερεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και δημόσια υγεία) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και θα συνυπολογίζει την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική προστιθέμενη αξία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η βέλτιστη αξιοποίηση των υδατικών πόρων απαιτεί τη λήψη αποφάσεων σήμερα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες ανάγκες αλλά και να δίδουν την ευκαιρία ή να προβλέπουν τις ανάγκες των επόμενων γενεών και να αφήνουν το περιθώριο για μελλοντικές  τροποποιήσεις και βελτιώσεις καθώς ο πλανήτης βρίσκεται σε μια αέναη διαδικασία εξέλιξης, σε συνδυασμό με τις εν εξελίξει κλιματικές αλλαγές.

Το Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών, με υπεύθυνο τον καθηγητή Νίκο Νικολαΐδη, θα εκπονήσει το ερευνητικό αυτό έργο που θα στοχεύει στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε Δράσεις:

Δράση 1 – Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού μέτρησης παροχής

Δράση 2 – Αναμετάδοση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Δράση 3 – Δημιουργία βάσης δεδομένων και εκθέσεων

Δράση 4 – Αξιολόγηση του ετήσιου υδατικού δυναμικού των πηγών

Δράση 5 – Αξιολόγηση του ετήσιου υδατικού δυναμικού της λίμνης Κουρνά

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου ανέφερε ότι ο Δήμος Αποκορώνου με υπευθυνότητα και σεβασμό και συνεργαζόμενος με τους καθ’ ύλην αρμόδιους, δημιουργεί συνθήκες προστασίας του υδάτινου δυναμικού του από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather