ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ιδρύματος Καψωμένου 27 & 28 Οκτωβ 2021