Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στο 10th Informed Cities Forum στην Γαλλία

Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στο 10th Informed Cities Forum στην Γαλλία

Ο Δήμος Πλατανιά, συμμετείχε στο διήμερο (23-25 Νοεμβρίου) forum για τη «Δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πόλεων για το σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας » που οργάνωσε o διεθνής φορέας ICLEI (European Secretariat – Local Governments for Sustainability), στη Grenoble η οποία αναδείχθηκε ως « Πράσινη Πρωτεύουσα» για το 2022 (European Green Capital 2022).

Την oμάδα του Δήμου Πλατανιά εκπροσώπησαν η κα Όλγα Μπερτσουλάκη, Προϊσταμένη Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και η κα Κατερίνα Λίτου, Επιστημονικός Συνεργάτης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων HORIZON αλλά και οι συνεργάτες από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με επικεφαλή τον Καθηγητή κ Θεοχάρη Τσούτσο, και την κα Σταυρούλα Τουρνάκη, Διευθύντρια της Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων  του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η 10η έκδοση του Informed Cities Forum επιδιώκει να βοηθήσει τις πόλεις στη μετάβασή τους στη βιώσιμη κινητικότητα. Αυτό το κάνει με δύο τρόπους:

  • δημιουργώντας μια καλύτερη κατανόηση ως προς το γιατί και πώς, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και πολιτικής πρέπει να οικοδομήσουν ισχυρότερους δεσμούς με άλλους τομείς και ενδιαφερόμενους φορείς,
  • με ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το πώς η πόλη θα μπορούσε να συνδεθεί καλύτερα με άτομα για να προωθήσει την αλλαγή συμπεριφοράς στις συνήθειες μετακίνησής τους.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, οι εκπρόσωποι του Δήμου Πλατανιά είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με εμπειρογνώμονες κινητικότητας από το έργο CIVITAS SUMP-PLUS**, την πόλη της Γκρενόμπλ και άλλες πόλεις, ενώ συμμετείχαν και σε επιτόπιες επισκέψεις που υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού της ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς και σε συνεδρίες καταιγισμού ιδεών για να αναπτυχθούν συστάσεις, όπως και σε πολλές δραστηριότητες δικτύωσης. Η ομάδα του Δήμου Πλατανιά εκτός από τα παραπάνω οφέλη και την τεχνογνωσία που αποκόμισε, παρουσίασε και τη δική της εμπειρία, τη σημασία και τον ρόλο που διαδραματίζει η ανάπτυξη ικανοτήτων στη διαδικασία μετάβασης στη βιώσιμη κινητικότητα για την περιοχή του Πλατανιά που συμμετέχει ως περιοχή πρότυπης μεθοδολογίας  για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας σε μικρούς τουριστικούς δήμους, καθώς και τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία αυτή.

Η συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αποτελούν τόπο συνάντησης για στοχαστές και δράστες που θέλουν να συν δημιουργήσουν το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων μόνο θετικά οφέλη μπορεί να προσδώσει για την επίτευξη του στόχου του, που δεν είναι άλλος από την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων και την επιλογή μέτρων προτεραιότητας που θα συμβάλουν στην  επίλυση και αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή του.

** Η ευρωπαϊκή δράση SUMP-PLUS

H Ευρωπαϊκή δράση «SUMP-PLUS: Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and links to Urban Systems”, στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Πλατανιά και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, υλοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αστική κινητικότητα και να εκμεταλλευτεί νέες ευκαιρίες, μέσω της ανάπτυξης συμμετοχικών εργαστηρίων και της εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων σε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις. To SUMP-PLUS ενθαρρύνει τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες πόλεις και οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων δεσμών με άλλους τομείς της αστικής ζωής, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, η γεωργία, το εμπόριο, η εκπαίδευση κτλ.

Στο SUMP-PLUS συμμετέχουν 6 Ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες θα δημιουργηθούν τα συμμετοχικά εργαστήρια (Πλατανιάς-Ελλάδα, Manchester-Ηνωμένο Βασίλειο, Antwerp-Βέλγιο, Klaipeda-Λιθουανία, Alba lulia-Ρουμανία, Lucca-Ιταλία), 3 κορυφαία πανεπιστήμια (University College London, Sciences Ρο, Πολυτεχνείο Κρήτης), 5 φορείς εμπειρογνωμόνων στην βιώσιμη κινητικότητα (VECTOS, ΕΙΡ, FGM-AMOR, ΜΕΜΕΧ και SPACE Syntax Limited) και 2 διεθνείς φορείς (ICLEI European Secretariat Gmbh, Union International Des Transports Publics).

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather