Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο Life Ecotour

Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο Life Ecotour

Στο έργο Developing and promoting sustainable tourism practices through Ecolabel adoption in Greece and Cyprus και ακρωνύμιο Life Ecotour κλήθηκε να συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Χανίων.

Το έργο Life Ecotour, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 6 Σεπτεμβρίου, στοχεύει στην προώθηση και υιοθέτηση του Ecolabel από τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το Εcolabel είναι ένα σήμα περιβαλλοντικής αριστείας, το οποίο απονέμεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους: από την εξόρυξη πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή, διανομή και διάθεση. Μέσω της προώθησης βιώσιμων καταναλωτικών προτύπων, η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να ενισχύσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα τουρισμού και να προάγει τον βιώσιμο τουρισμό.

Το Life Ecotour περιλαμβάνει δράσεις, όπως κοινή μελέτη και έρευνα μεταξύ των δύο κρατών στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού και του Ecolabel, προσέλκυση και εκπαίδευση επιχειρήσεων με σκοπό την υιοθέτηση πολιτικών βιώσιμου περιβάλλοντος και των κριτηρίων απονομής του σήματος, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στην επιλογή τουριστικών επιχειρήσεων που έχουν λάβει το σήμα με διεξαγωγή 20 info-days σε νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τη Κύπρο και άλλα.

Παράλληλα, το Life Ecotour περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας online AI πλατφόρμας που θα παρέχει στις επιχειρήσεις καθοδήγηση σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να λάβουν το σήμα, δραστηριότητες διάχυσης των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου, σχεδιασμό μεγάλης καμπάνιας για την προβολή του Ecolabel, βράβευση των τουριστικών επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν το Ecolabel, καθώς και διεξαγωγή ενός policy symposium στην Κύπρο.

Ο κύριος ρόλος του Δήμου Χανίων θα είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με την υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμου τουρισμού και το Ecolabel, μέσα από δύο ημερίδες στα Χανιά, συμμετοχή στις κεντρικές δράσεις ενημέρωσης όπως το τελικό συνέδριο του έργου στην Αθήνα, το συμπόσιο στη Κύπρο καθώς και σε μία στρογγυλή τράπεζα στις Βρυξέλλες.

Τέλος, ο Δήμος Χανίων θα διοργανώσει τη 2η συνάντηση εργασίας στα Χανιά με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εταίρων.

Σοφία Κοντογιάννη

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather