Στο πρόγραμμα HORIZON 2020 συμμετέχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Στο πρόγραμμα HORIZON 2020 συμμετέχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Συνεχίσθηκε χθες για δεύτερη ημέρα, με τηλεδιάσκεψη λόγω των συνθηκών της υγειονομικής πανδημίας, η πρώτη επίσημη συνάντηση (Kick 0ff meeting) των 46 εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 “A holistic fire management ecosystem for prevention, detection and restoration of environmental disasters” (Ολιστικό οικοσύστημα διαχείρισης πυρκαγιών για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών καταστροφών), στο οποίο συμμετέχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ως εταίρος και επιχειρησιακός συνεργάτης της κοινοπραξίας.

Το έργο HORIZON με ακρωνύμιο “DRYADS”  και διάρκεια έως το Μάιο 2025 στοχεύει να χτίσει πάνω σε προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας και να τα ενώσει σε μια ολιστική πλατφόρμα διαχείρισης πυρκαγιάς, που βελτιστοποιεί και επαναχρησιμοποιεί σε κάθε φάση των πυρκαγιών, τους διαθέσιμους κοινωνικό-τεχνολογικούς πόρους.

Για την πρόληψη και την ετοιμότητα, το DRYADS προτείνει τη χρήση ενός εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου, σε πραγματικό χρόνο, που μπορεί να λάβει πολλαπλές εισόδους ταξινόμησης και να λειτουργήσει με βάση ένα νέο προτεινόμενο νευρωνικό σύστημα αξιολόγησης δεικτών επικινδυνότητας. Τα αποτελέσματα του έργου θα επιδειχθούν και θα επικυρωθούν υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Η επίδειξη θα περιλαμβάνει οκτώ σύνθετες πιλοτικές εφαρμογές που επιλέχτηκαν να γίνουν σε επτά χώρες της ΕΕ και στην Ταϊβάν. Στην υλοποίηση του DRYADS συμμετέχουν 46 Εταίροι (δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εμπλεκόμενοι σε θέματα ασφάλειας και προστασίας από φυσικές καταστροφές, 3 Πανεπιστήμια, 6 Ερευνητικά Κέντρα, 11 Εταιρείες, 7 Βιομηχανίες, 16 Τελικοί Χρήστες κ.ά.) από την ΕΕ και 1 από την Ταϊβάν. Συντονιστής εταίρος είναι ο επιστημονικός φορέας RISE Fire Research AS από τη Νορβηγία, ενώ από την Κρήτη, εκτός από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, συμμετέχουν επίσης το Πολυτεχνείο και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather