Στις 22/3 η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον απολογισμό του Περιφερειάρχη

Στις 22/3 η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον απολογισμό του Περιφερειάρχη

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια ζώσης, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ οδός Υγείας αριθμ. 2).

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), είναι: «Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2022».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather