Στη νέα ψηφιακή εποχή η ΔΕΥΑΒΑ με νέες υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω internet

Στη νέα ψηφιακή εποχή η ΔΕΥΑΒΑ με νέες υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω internet

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα γυρίζει σελίδα θέτοντας στην υπηρεσία των συναλλασσόμενων με αυτήν νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακές δυνατότητες, μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας https://www.deyava.gr/.

Ειδικότερα, μέσω της ιστοσελίδας οι καταναλωτές και οι συναλλασσόμενοι με την επιχείρηση θα μπορούν να εκτελέσουν τα ακόλουθα:

Α) Άμεση πληρωμή από το site, είτε με  e-banking είτε με κάρτα.
Β) Θα μπορεί να παρακολουθεί online τον λογαριασμό του και να συγκρίνει τις προηγούμενες καταναλώσεις του.
Γ) Να υποβάλλει σε έτοιμες φόρμες αιτήματα και να λαμβάνει απαντήσεις χωρίς φυσική παρουσία.
Δ) Να ενημερώνεται για τον προγραμματισμό έργων, την εξέλιξη τους και την πραγματοποίηση τους.
Ε) Να ενημερώνεται για τους διαγωνισμούς, τις προκηρύξεις και κάθε άλλη δραστηριότητα της επιχείρησης.
Στ) Να υποβάλλει προτάσεις οι οποίες θα επεξεργάζονται και θα απαντώνται.
Ζ) Να παρακολουθεί την καθημερινή δραστηριότητα της τεχνικής υπηρεσίας με πλούσιο φωτοειδησεογραφικό υλικό.
Η) Να υποβάλλει παράπονα με email και γενικά να συμμετέχει ενεργά στην λειτουργία της επιχείρησης.
Θ) Να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων του νερού ανά σημείο δειγματοληψίας και των αναλύσεων των αστικών λυμάτων της εισροής και εκροής της ΕΕΛ, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης των ακτών του Δ. Πλατανιά.
Ι) Να βρει εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες για την οικολογία της περιοχής και για τον «Κύκλο του Νερού».
Κ) Να λάβει γνώση για τις  ενέργειες της ΔΕΥΑΒΑ που αποσκοπούν στην συμβολή της στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather