Σταθερό το ιικό φορτίο κορωνοϊού στα αστικά λύματα των Χανίων

Σταθερό το ιικό φορτίο κορωνοϊού στα αστικά λύματα των Χανίων

Την εβδομάδα 19 έως 25 Δεκεμβρίου 2022, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 12 μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε τέσσερις από τις επτά (4/7) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτικές τάσεις σε δύο από τις επτά (2/7) περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποιητικές τάσεις σε μία (1/7) περιοχή.

Καθαρά αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στα Ιωάννινα (+130%) και στο Ηράκλειο (+63%), ενώ οριακή αύξηση παρατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη (+13%).

Αύξηση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε και στην πόλη της Κέρκυρας, όπου το ιικό φορτίο ήταν ανιχνεύσιμο. Το μέγεθος της αυξητικής τάσης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί όμως, καθώς το ιικό φορτίο την προηγούμενη εβδομάδα, 12-18/12/2022, ήταν μη ανιχνεύσιμο.

Πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στην Πάτρα (-85%), ενώ οριακή ήταν η μείωση στην Αττική (-16%).

Σταθεροποίηση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στα Χανιά (-7%).

Αναγκαίες διευκρινίσεις:

* Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

** Στην πόλη του Αγίου Νικολάου αναλύθηκε ένα δείγμα την εβδομάδα 19-25/12/2022 και για αυτό δεν υπολογίστηκε μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο και σχετική ποσοστιαία μεταβολή.

*** Στην πόλη της Κέρκυρας δεν υπολογίστηκε μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο και σχετική ποσοστιαία μεταβολή καθώς την εβδομάδα 12-18/12/2022 το ιικό φορτίο ήταν μη ανιχνεύσιμο.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather