Προσλήψεις 40 συμβασιούχων στον δήμο Χανίων το επόμενο διάστημα

Προσλήψεις 40 συμβασιούχων στον δήμο Χανίων το επόμενο διάστημα

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η πρόσληψη 425 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως 8 μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους Φορείς του Πίνακα που ακολουθεί.

Με την Απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού 3.985.650,00 ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των Φορέων, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως και 42 του ν.4765/2021.

Διαβάστε εδώ την σχετική απόφαση.

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather