Πρόσκληση εγγραφής στο Δημόσιο ΙΕΚ του Νοσοκομείου Χανίων

Πρόσκληση εγγραφής στο Δημόσιο ΙΕΚ του Νοσοκομείου Χανίων

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων προκειμένου να προβεί για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 στην επιλογή-εγγραφή υποψηφίων για το Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ και στην κατάταξη υποψηφίων στο Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής-εγγραφής ή κατάταξης, στη Γραμματεία του ΙΕΚ από 01-09-2021 έως και 10-09-2021, και ώρες 08:30- 13:00.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  1. Σχετική αίτηση (Χορηγείται από το ΔΙΕΚ)
  2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  6. Βεβαίωση ΕΦΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η

προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα.

  1. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς

υπηκόους.

  1. 2 φωτογραφίες.

Υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., γίνονται δεκτοί στα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά από επιλογή, εφόσον:

– πληρούν τις προϋποθέσεις,

– διαθέτουν άδεια διαμονής,

– γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Ελληνική γλώσσα (ελάχιστου επιπέδου Β1), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης (Α΄ εξάμηνο) έχουν οι κάτωθι τίτλοι σπουδών:

Απολυτήριο ΓΕΛ/ ΕΠΑΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́ Κύκλου .

Δικαίωμα αίτησης κατάταξης για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Λ Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου, εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πληροφορίες τηλ.2821342404,408

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather