Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΔΙΕΚ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΔΙΕΚ

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ. Ν. Χανίων προκειμένου να προβεί για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022,εξάμηνο κατάρτισης 2021Β :

α) στην   επιλογή-εγγραφή υποψηφίων για το Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

και

β) στην κατάταξη υποψηφίων στο Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής-εγγραφής ή κατάταξης, στη Γραμματεία του ΙΕΚ από 01-09-2021 έως και 10-09-2021, και ώρες 08:30- 13:00.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

       1.    Σχετική αίτηση (Χορηγείται από το ΔΙΕΚ)

       2.    Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία

       3.    Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).

       4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       5.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ

       6.    Βεβαίωση ΕΦΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η

               προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα.

      7.     Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς

                υπηκόους.   

      8.      2 φωτογραφίες.

Υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., γίνονται δεκτοί στα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά από επιλογή, εφόσον:

-πληρούν τις προϋποθέσεις,

-διαθέτουν άδεια διαμονής,

-και γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Ελληνική γλώσσα (ελάχιστου επιπέδου Β1), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης (Α΄ εξάμηνο)  έχουν οι κάτωθι τίτλοι σπουδών: Απολυτήριο ΓΕΛ/ ΕΠΑΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́ Κύκλου.

Δικαίωμα αίτησης κατάταξης για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Λ Τ.Ε.Ε  Β΄ κύκλου, εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πληροφορίες τηλ.2821342404,408.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather