Πρόσκληση από το ΚΗΦΑΠ για εγγραφή νέων ωφελούμενων

Πρόσκληση από το ΚΗΦΑΠ για εγγραφή νέων ωφελούμενων

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αυτιστικά Στοιχεία και Νοητική Στέρηση Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» του Συλλόγου Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών Ν. Χανίων, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη». Η πρόσκληση αφορά άτομα (άμεσα ωφελούμενοι) ηλικίας 14 ετών και άνω, με αυτισμό ή/και νοητική στέρηση που κατοικούν στα Χανιά, τα οποία δεν λαμβάνουν ίδιου τύπου υπηρεσίες (ημερήσια φροντίδα) από άλλο φορέα και δεν αποζημιώνονται από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην Πράξη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στο Κ.Η.Φ.Α.Π. «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», στη διεύθυνση: Κ. ΜΑΝΟΥ 50, ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, Τ.Κ. 73100, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ μέχρι και την Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 14:30.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η αναλυτική πρόσκληση, με την αίτηση και τα δικαιολογητικά, διατίθεται από το Κ.Η.Φ.Α.Π. Μεγαλόχαρη και αναρτάται στην ιστοσελίδα του κέντρου, στην  ηλεκτρονική διεύθυνση www. Kifap.com, καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.ΜεΑ., της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.ΜεΑ., της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και του Δήμου Χανίων. Επιπλέον, διατίθεται στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χανίων και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τα ΚΕΠ που υπάγονται στο Δήμο Χανίων καθώς επίσης και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Να στείλουν τα ερωτήματα τους στο e-mail του Κέντρου (megalochari@gmail.com)

Να επικοινωνήσουν στη Γραμμή Ενημέρωσης η οποία θα λειτουργεί για  όλο το διάστημα που ο φορέας θα δέχεται αιτήσεις και για όλο το 24ωρο. Ο αριθμός της γραμμής ενημέρωσης είναι 2821054717.

Να προσέλθουν στο ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα, Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-14:30).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather