Προκήρυξη για 90 νέες άδειες πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης

Προκήρυξη για 90 νέες άδειες πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπενθυμίζει ότι η Περιφέρεια Κρήτης, με την αριθ. πρωτ 332150/31-10-2022 Απόφαση, έχει προκηρύξει τη χορήγηση 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr μέσα από τη διαδρομή ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΟΥ/ΕΜΠΟΡΙΟΥ και στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20-12-2022 και ώρα 23:59 μ.μ.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο τηλ. 2813-410287, αλλά και στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά, τηλ. 28213-45830, 45850, και 45824

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather