Προκήρυξη για 83 νέες άδειες και 9 θέσεις στο πλανόδιο εμπόριο

Προκήρυξη για 83 νέες άδειες και 9 θέσεις στο πλανόδιο εμπόριο

Προκήρυξη χορήγησης 83 νέων αδειών και 9 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν. 4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021 όπως ισχύει, η Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση:

Α) 48 νέων αδειών παραγωγών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης που δεν διατέθηκαν με την αριθμ. 332150/2022 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Β) 4 θέσεων με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές πλανοδίου εμπορίου από άλλες Περιφέρειες της χώρας που δεν διατέθηκαν με την αριθμ. 332150/2022 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Γ) 20 νέων αδειών Επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα για πωλούμενα προϊόντα από τις κατηγορίες της Υ.Α. 18982/22.2.2022 (ΦΕΚ925/Α/1.3.2022) που δεν διατέθηκαν με την αριθμ. 332150/2022 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Προϊόντα εδάφους (γεωργικά προϊόντα), κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας 9 νέες άδειες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας 2 νέες άδειες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Είδη κηπουρικής 2 νέες άδειες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Βιομηχανικά είδη 7 νέες άδειες.

Δ) 5 θέσεων με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας επαγγελματίες πωλητές πλανοδίου εμπορίου (όλων των κατηγοριών) από άλλες Περιφέρειες της χώρας που δεν διατέθηκαν με την αριθμ. 332150/2022 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Επιπλέον:

Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 15 νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20.6.2023 ώρα 7.00 έως 19.7.2023, ώρα 23:59.

Η προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Λ6Υ7ΛΚ-ΝΒ8), τα έντυπα των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων και ο οδηγός συμμετοχής στην Προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης https://www.crete.gov.gr/emporio και στο ΟΠΣΑΑ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, Τμήμα Εμπορίουm.christodoulaki@crete.gov.gr, 2813410-287, -255.

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά, 73132, xanthakis@crete.gov.grlionaki@crete.gov.grstergiou@crete.gov.grkleidopoulou@crete.gov.gr, τηλ.: 2821345845, 2821345850, 2821345824.

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ρεθύμνου, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο, 74131, georgoulaki@crete.gov.grpentheroudaki@crete.gov.gr, τηλ.: 2831340708,2831340866.

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ηρακλείου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17, 71202, ktsourdalaki@crete.gov.gr, τηλ.: 2813410422, 2813410457.

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Λασιθίου, τέρμα Πολυτεχνείου, 72100,  rpapadopoulou@crete.gov.grekoutoulaki@crete.gov.gr, τηλ.: 2841340564, 2841340565.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather