Πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, στον δήμο Χανίων

Πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, στον δήμο Χανίων

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), υπέγραψε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, παρουσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένης Ζερβουδάκη. Η προγραμματική σύμβαση αφορά στην εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος, που ανέθεσε ο ΟΚΑΝΑ στον Ειδικό Λογαριασμό του Α.Π.Θ., με τίτλο «Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων», που θα διαρκέσει 12 μήνες και συγχρηματοδοτείται από τον Δήμο Χανίων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της ιδέας της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης και γενικότερα των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Αναλυτικότερα, βασικοί στόχοι του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

– Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανθρώπων με προβλήματα εξάρτησης από παράνομες (ναρκωτικά), νόμιμες (αλκοόλ) και συνταγογραφούμενες ψυχοτρόπες ουσίες, καθώς και από συμπεριφορικές εξαρτήσεις, με σκοπό την απεξάρτηση και κοινωνική τους ένταξη και παράλληλα η στήριξη σε συγγενείς και συντρόφους τους.

– Η εκπαίδευση των πρώην εξαρτημένων –μελών των προγραμμάτων– σε μια σειρά τομέων με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας επανένταξής τους, με έμφαση τα τελευταία χρόνια στη φιλοσοφία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

– Η εκπαίδευση φοιτητών και λειτουργών υγείας στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων, στην έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας, καθώς και σε νέους ρόλους εμψύχωσης και περιφερειακής υποστήριξης πρωτοβουλιών των πολιτών.

– Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών των τοπικών κοινωνιών στη φιλοσοφία και τις πρακτικές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και της πρόληψης χρήσης ουσιών, μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων.

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων αναλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

– Την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών (streetwork) σε κεντρικά σημεία της πόλης ή σημαντικές υπηρεσίες (π.χ. πλατείες, Επείγοντα Γενικού Νοσοκομείου Χανίων κ.α.) με στόχο την κινητοποίησή τους για ένταξη στη θεραπευτική διαδικασία και παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

– Την ανάπτυξη στενής και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ ενός στελέχους του προγράμματος και των κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων του Δήμου, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στήριξης σε ανθρώπους που προσεγγίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν ζητήματα εξάρτησης.

– Την πραγματοποίηση ομιλιών σε σχολεία του Δήμου Χανίων και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για την έννοια και τις εφαρμογές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση και την πρόληψη της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather