Προαιρετική καταγραφή μικρών αμπελώνων (από 100 έως 1000 τμ) στο αμπελουργικό μητρώο

Προαιρετική καταγραφή μικρών αμπελώνων (από 100 έως 1000 τμ) στο αμπελουργικό μητρώο

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με το έγγραφο 394/38848/07-02-2023 του ΥΠΑΑΤ με θέμα «Αμπελουργικό μητρώο, οδηγίες καταγραφής αμπελοτεμαχίων μικρής έκτασης» οι ιδιοκτήτες μικρών αμπελοτεμαχίων (έκτασης 100 τμ έως και 1000 τμ) μπορούν, εάν το επιθυμούν και εφόσον δεν έχουν αμπελουργικό μητρώο, να τα καταγράψουν.

Για την ορθή καταγραφή του αμπελοτεμαχίου στο Αμπελουργικό Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην Δ.Α.Α.Κ. Χανίων αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλο φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται το ΑΦΜ του παραγωγού.
  • Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης
  • Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια, τα οποία πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, κλπ.) τη χρονική περίοδο μίσθωσης και να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δεν θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).
  • Γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του τεμαχίου με σύστημα ΕΓΣΑ – 87 ή απόσπασμα χαρτογράφησης από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Ως αμπελοτεμάχιο ορίζεται το συνεχές τμήμα εδάφους επί του οποίου καλλιεργείται αμπελώνας με οινοποιήσιμες ποικιλίες , επιτραπέζιες ποικιλίες, ποικιλίες που προορίζονται για παραγωγή σταφίδας.

Τα νέα αμπελοτεμάχια καταχωρούνται με την ένδειξη ιδιοκατανάλωση.

Επισημαίνεται ότι η καταγραφή των αμπελοτεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση  για την υποβολή δήλωσης συγκομιδής (τα αμπελοτεμάχια που θα καταχωρηθούν στο μητρώο κατά τη διάρκεια της αποστακτικής περιόδου πιθανώς να μη μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής).

Η δήλωση συγκομιδής αποτελεί βασικό δικαιολογητικό έγγραφο για την έκδοση άδειας απόσταξης για τους διήμερους αποσταγματοποιούς από το Τελωνείο, σύμφωνα με την παραγρ. Ε του ν.2969/2001 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4916/2022.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Δ.Α.Α.Κ Χανίων:

  • 2821346552
  • 2821346553
  • 2821346571

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather