Πολυτεχνείο Κρήτης: Αποτελέσματα εκλογών εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης

Πολυτεχνείο Κρήτης: Αποτελέσματα εκλογών εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης

Οι εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έλαβαν χώρα μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ χθες, Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, από 09:00 έως 15:00. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανάρτησε τα τελικά αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα οποία εκλέχθηκαν οι παρακάτω έξι Καθηγητές του ιδρύματος ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης:

  1. Ζερβάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)
  2. Σκουτέλης Νικόλαος του Ιωάννη, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)
  3. Χριστόπουλος Διονύσιος του Θεοδώρου, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)
  4. Παρτσινέβελος Παναγιώτης του Εμμανουήλ, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)
  5. Γεντεκάκης Ιωάννης του Βαρδή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)
  6. Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

Επιπλέον πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία, τους υποψηφίους και το εκλογικό σώμα μπορείτε να βρείτε στην ειδική, δημόσια προσβάσιμη ενότητα του Forum του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Ανάδειξη νέας Διοίκησης 2022».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather