Πιστοποίηση του Π.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πιστοποίηση του Π.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εξωτερική αξιολόγηση της Σχολής και η πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως γνωστοποίησε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για το έργο αυτό «ανέλαβε πενταμελής Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που όρισε η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Στην Επιτροπή συμμετείχαν έμπειροι Πανεπιστημιακοί της αλλοδαπής, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, καθώς και φοιτήτρια άλλης Σχολής Αρχιτεκτονικής, οι οποίοι εξέτασαν λεπτομερώς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τα 10 κριτήρια ποιότητας που έχει ορίσει η ΕΘΑΑΕ για την πιστοποίηση προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών.
Η τελική Έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι η Σχολή ΑΡΜΗΧ είναι πλήρως συμβατή με τα κριτήρια πιστοποίησης. Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ εξέδωσε Απόφαση Πιστοποίησης Πλήρους Συμμόρφωσης με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδεσης (ESG 2015) για το Επίπεδο Σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων».ολλ

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather