Πιστοποίηση ISO σε πέντε τμήματα του Νοσοκομείου Χανίων

Πιστοποίηση ISO σε πέντε τμήματα του Νοσοκομείου Χανίων

Στην πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 9001:2015, πέντε Τμημάτων του προχώρησε πρόσφατα  το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» και συγκεκριμένα του Τμήματος Εξωτερικών Ιατρείων, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, του Αιματολογικού Εργαστηρίου και του Τμήματος Αιμοδοσίας.

Πρόκειται για αναβάθμιση των υφιστάμενων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων, στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ώστε να είναι συμβατά με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Παράλληλα έγινε ενοποίηση των παραπάνω Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας με τα υπόλοιπα πιστοποιημένα με ISO 9001 Τμήματα του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα τη Μονάδα Αιμοδοσίας και το Αιματολογικό Εργαστήριο.

Με τον τρόπο αυτό προέκυψε ένα κοινό πιστοποιητικό για όλο το Νοσοκομείο (ISO 9001:2015), το πεδίο εφαρμογής του οποίου καλύπτει όλες τις πιστοποιημένες δραστηριότητες.

Παράλληλα διαμορφώθηκε η υποδομή ώστε στο συγκεκριμένο σύστημα να ενσωματωθούν και όλα τα νέα τμήματα του Νοσοκομείου που θα αναπτύξουν Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001.

Η εφαρμογή μιας κοινής δομής, ενός Συστήματος Διαχείρισης κοινού για όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου, θα αποτελέσει ένα σπουδαίο εργαλείο:

-Στη γενικότερη οργάνωσή των τμημάτων μιας και οι διαχειριστικές διαδικασίες θα είναι σταθερές με κοινά έντυπα και φόρμες.

-Στην υλοποίηση της καθημερινής τους λειτουργίας.

-Στην εξασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

-Στην δημιουργία μηχανισμών με οριζόντια εφαρμογή σε όλα τα τμήματα και επομένως στην περαιτέρω βελτίωσή τους αφενός αλλά και στην αφομοίωση των διαδικασιών σε όλο το προσωπικό που τυχόν μεταφέρεται μεταξύ των τμημάτων.

-Στην ευκολότερη παρακολούθηση και εποπτεία εφαρμογής των συστημάτων από το Γραφείο Ποιότητας.

-Στον οριζόντιο σχεδιασμό εκπαιδεύσεων προς το προσωπικό των εμπλεκομένων τμημάτων

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather