Παράταση του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας

Παράταση του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας

Ψήφισμα για παράταση του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας μέσω ΕΣΠΑ εξέδωσε το Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του στις 18/07/2023, με την υπ. αριθμ. 146/2023 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΩΡΣΩΞ5-Κ57), μετά από εισήγηση του Δημάρχου, ομόφωνα ενέκρινε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
“Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά εκφράζει την έμπρακτη συμπαράσταση και συμπόρευση του στο αίτημα των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς εργασίας μέσω ΕΣΠΑ, ώστε να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας τους στον Δήμο Πλατανιά και στα Νομικά του Πρόσωπα, στις οποίες απασχολούνται ανελλιπώς τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες”».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather