Παράταση σε αιτήσεις για μεταπτυχιακά στο ΕΛΜΕΠΑ

Παράταση σε αιτήσεις για μεταπτυχιακά στο ΕΛΜΕΠΑ

Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Λογιστική και Ελεγκτική» (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και «Χρηματοοικονομική Διοίκη- ση», μέχρι και 10/9/2023, ανακοίνωσε το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε- πιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) με έδρα το Ηράκλειο.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather