Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε επιχειρήσεις στον Πλατανιά

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε επιχειρήσεις στον Πλατανιά

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε με ΦΕΚ κι αφορά στον ”Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού” γνωστοποίησε ο δήμος Πλατανιά, βάσει της οποίας οι ενδιαφερόμενες όμορες επιχειρήσεις που επιθυμούν την μίσθωση αιγιαλού – παραλίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση μίσθωσης στον Δήμο (δημοτικό κατάστημα Γερανίου) έως τις 10 Απριλίου 2023, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Αίτηση μίσθωσης
2.Άδεια λειτουργίας Σήμα ΕΟΤ / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά περίπτωση.
3.Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές χρήσεις
4.Αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου με επιμέλεια του αιτούντος, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ. ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται
5.Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο Πλατανιά.

Τέλος, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «σημειώνεται ότι σε περίπτωση που μεταξύ της αιτηθείσας επιχείρησής και του αιγιαλού –παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός θα πρέπει να προσκομισθεί μισθωτήριο, που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather