Ορίστηκε συντονιστής διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού στον Δήμο Χανίων

Ορίστηκε συντονιστής διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού στον Δήμο Χανίων

Συντονιστής της Διαχείρισης Κρουσμάτων Covid 19 του Δήμου Χανίων ορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου, Παναγιώτη Σημανδηράκη, ο Γενικός Γραμματέας Φραγκιαδάκης Γεώργιος με αναπληρώτριά του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ζερβουδάκη Ελένη.

Ο Συντονιστής μεριμνά για υλοποίηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Χανίων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, φροντίζει για την επικαιροποίηση αυτού βάσει των πιθανών σχετικών οδηγιών που θα δοθούν από την κεντρική διοίκηση και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Τα γενικά μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται με ευθύνη των Διευθυντών κάθε οργανικής μονάδας/υπηρεσίας του Δήμου, είναι τα εξής:

  1. Γενική χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό και καθ’ όλη την ώρα τη διάρκεια του ωραρίου.
  2. Απόσταση κατ’ ελάχιστο 1,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων εργασίας.
  3. Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  4. Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
  5. Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
  6. Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
  7. Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης
  8. Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.
  9. Σύνταξη πλάνου εργασιών στο οποίο θα προσδιοριστεί ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού ανά οργανική μονάδα με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή εργασία (τηλεργασία).
  10. Παροχή άδειας ειδικού σκοπού σε υπαλλήλους – γονείς οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το σχέδιο δράσης

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather