Ολοκληρώθηκε η κατάθεση προτάσεων για το δεύτερο CLLD/LEADER

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση προτάσεων για το δεύτερο CLLD/LEADER

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής προτάσεων για έργα «Δημοσίου χαρακτήρα» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER που υλοποιεί η Ο.Τ.Δ. Ο.Α.Κ. Α.Ε., όπως γνωστοποίησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων (Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 1.550.000€υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, δέκα πέντε [15] προτάσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 2.640.961,44€, ποσό σχεδόν διπλάσιο του προκηρυσσόμενου.
Από τις προτάσεις που κατατέθηκαν, το 76,16% και ποσό που αντιστοιχεί σε 2.011.456,68€ αφορά προτάσεις «Δήμων» ενώ το 23,84% και ποσό 629.504,76€, έχει να κάνει με προτάσεις «Συλλογικών φορέων».
Θα ακολουθήσει η διαδικασία της «Αξιολόγησης των Αιτήσεων» σε επίπεδο «επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής», η δημιουργία «Πίνακα κατάταξης» ανά υποδράση και θα ανακοινωθούν οι «Υπαγώγιμες προτάσεις» σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ευχαριστεί όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και εκφράζει την ικανοποίηση του για την συνολική εξέλιξη της, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Διαχειριστικές Αρχές που εμπλέκονται στην διοικητική διαδικασία».

Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.oakae.gr

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather