Ολοκλήρωση σύμβασης για την υλοποίηση ερευνητικού έργου στην Κρήτη

Ολοκλήρωση σύμβασης για την υλοποίηση ερευνητικού έργου στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Για τον σκοπό αυτόν, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε την Προγραμματική Σύμβαση με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου ανάπτυξης πλατφόρμας διαχείρισης τεχνολογικών κινδύνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ειδικών Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. για εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κρήτης», σε συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης και χρηματοδότηση από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προϋπολογισμού 248.000 ευρώ.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης / Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας και Βιομηχανικής Ασφάλειας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, διαθέτοντας το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, ολοκλήρωσε με αρτιότητα τα εξής παραδοτέα:

1. Σύνταξη ειδικών Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. που αφορούν στις παρακάτω εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας SEVESO: 

«ΔΕΗ / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ», Δήμος Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου,

«ΔΕΗ / ΑΗΣ ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑΣ», Δήμος Χανίων, Π.Ε. Χανίων,

«ΔΕΗ / ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ», Δήμος Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου.

«ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.», Δήμος Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου,

«ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.», Δήμος Χανίων, Π.Ε. Χανίων,

«ΑΔΑΜΑΣ ΠΥΡ ΙΚΕ», Δήμος Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου,

2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων των προβλέψεων των ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, με ακριβή γεωγραφική αποτύπωση των περιοχών μελέτης, των κρίσιμων μονάδων και υποδομών, των επιμέρους περιβαλλοντικών χρήσεων και αποδεκτών (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), με απεικόνιση των σεναρίων σε ηλεκτρονικά υπόβαθρα χαρτών σε σύστημα GIS.

Για την ολοκλήρωση του έργου αυτού συνεργάστηκαν από πλευράς του Πολυτεχνείου Κρήτης οι κ.κ. Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης, καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και από πλευράς της Περιφέρειας Κρήτης ο κ. Φακουκάκης Εμμανουήλ, ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, η κα Πλουμίδη Ελένη, ως προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και η κα Γιαλύτη Έμυ, ως υπεύθυνη του GIS/Crete.

Στην εθιμοτυπική συνάντηση στο γραφείο του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη παραβρέθηκαν επίσης οι επιστημονικοί συνεργάτες του Πολυτεχνείου Κρήτης, Θεοδωράκη Ηρώ και Μαχαιρά Πασχαλιά και από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας η κ. Τζαγκαράκη Ελένη και η κ. Κοντοπόδη Μαρία.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather