Όλα τα κινητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με USB-C από το 2024 και μετά

Όλα τα κινητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με USB-C από το 2024 και μετά

Μετά από προσπάθειες 10 χρόνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (κυβερνήσεις) καταλήγουν σε συμφωνία για να προωθηθεί ένας κοινός φορτιστής για όλες τις φορητές μικού και μεσαίου μεγέθους συσκευές. Επίσης η συμφωνία προβλέπει την εναρμόνιση για τα μέσα γρήγορης φόρτισης συσκευών, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν δικαίωμα να επιλέγουν αν υα αγοράσουν ή όχι μαζί με την συσκευή ένα φορτιστή. Σήμερα στην πραγματικότητα ο καταναλωτής αναγκάζεται να αγοράζει πάντα ένα φορτηστή μαζί με κάθε νέα συσκευή αφού ακόμα και προϊόντα της ίδιας εταιρίας έχουν ένα πλήθος διαφορετικών φορτιστών. Το αποτέλεσμα είναι ο πολίτης να πληρώνει αρκετά χρήματα για φορτιστές κάθε χρόνο, να γεμίζει με πολλούς διαφορετικούς φορτιστές και τελικά να πετάει στα σκουπίδια πολλά μέταλλα και πλαστικά. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινβούλιο έχει υπολογίσει ότι η σημερινά κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα:

  • οι πολίτες να δαπανούν ετησίως 2,4 δις ευρώ για να αγοράζουν φορτιστές για μικρές και μεσαίες συσκευές, όπως κινητά, λαπ τοπ, ακουστικά – ηχεία κ.α
  • να καταλήγουν στα απόβλητα ετησίως χιλιάδες τόνοι ηλεκτρονικών ειδών, πλαστικά και μέταλλα κυρίως
  • τα σπίτια μας να γεμίζουν από φορτιστές διαφορετικού είδους και διαφόρων εταιριών που στην πραγματικότητα διαφέρουν κυρίως για να εξαναγκαζόμαστε να τους αγοράζουμε, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά και ήταν θέμα σχεδιασμού ώστε να είναι κατάλληλοι για τις συσκευές όλων των εταιριών

Με τη νέα νομοθεσία οι καταναλωτές θα εξοικονομήσουν ετησίως πάνω από 250 εκατ. ευρώ και θα μειώσουν τα ηλεκτρικά απόβλητα κατά 10-11.00 τόνους το χρόνο,

Εδώ και 10 περίπου χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για έναν κοινό φορτιστή για τα κινητά τηλέφωνα και άλλες μικρές και μεσαίες φορητές συσκευές. ώστε να μειωθούν και τα ηλεκτρονικά απόβλητα. «Πρέπει επιτέλους να απαλλαγούμε από την ακαταστασία των καλωδίων στα συρτάρια μας. Τα ομοιόμορφα καλώδια φόρτισης θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα και προστατεύσουν τον πλανήτη», ανέφερε η Anna Cavazzini, (Πράσινοι, Γερμανία), πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε καλέσει την Επιτροπή να προτείνει ενισχυμένους κανόνες για το κοινό πρότυπο φορτιστή μέχρι τον Ιούλιο του 2020 το αργότερο. Τελικά πριν από λίγες μέρες (μάιος 2022) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (κυβερνήσεις) κατέληξαν σε συμφωνία που πρέπει τώρα να επικυρωθεί και από τα δύο θεσμικά όργανα,

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πίεζε να αναλάβει η ΕΕ «επείγουσα ρυθμιστική δράση» για την ελάττωση των ηλεκτρονικών σκουπιδιών και να έχουν οι καταναλωτές περισσότερες περιβαλλοντικά βιώσιμες επιλογές, σύμφωνα με το ψήφισμα που υιοθέτησαν οι ευρωβουλευτές με 582 ψήφους έναντι 40 και 37 αποχών τον Ιανουάριο 2020, το οποίο ζητούσε την υποχρεωτική υιοθέτηση ενός κοινού φορτιστή για όλες τις φορητές συσκευές.

Το Κοινοβούλιο επιθυμούσε η Επιτροπή να υιοθετήσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που προβλέφθηκε στην Οδηγία για τον Ραδιοεξοπλισμό του 2014 μέχρι τον Ιούλιο του 2020 ή, αν χρειάζεται, να εγκρίνει νομοθετικά μέτρα με τον ίδιο χρονικό ορίζοντα.

Για να μην επιβραδυνθεί η καινοτομία, η Επιτροπή “θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το νομικό πλαίσιο για τους κοινούς φορτιστές θα υποβάλλεται σε τακτική εξέταση προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος». Οι ευρωβουλευτές υποστήριζαν ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση των υφιστάμενων τεχνολογιών και τη δημιουργία καινούριων.

Το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από την Επιτροπή να:

  • πάρει μέτρα που θα διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των ασύρματων φορτιστών για τις διάφορες φορητές συσκευές
  • εξετάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αύξηση του όγκου των καλωδίων και φορτιστών που ανακυκλώνονται στα κράτη μέλη της ΕΕ
  • διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δε θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να αγοράζουν φορτιστή με κάθε νέα συσκευή, καθώς θα πρέπει να θεσπιστούν στρατηγικές για την αποσύνδεση των δύο προϊόντων μέσω της λύσης του κοινού φορτιστή, αλλά και ότι «κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποσύνδεση θα πρέπει να αποφεύγει δυνητικά υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές»

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 50 εκ. τόνοι ηλεκτρονικών σκουπιδιών παράγονται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλ. περισσότερα από 6 κιλά κατά άτομο. Στην Ευρώπη, το σύνολο των αποβλήτων αυτών που παράχθηκε το 2016 ήταν 12,3 εκ. τόνοι, που ισοδυναμούν με 16,6 κιλά ανά κάτοικο. Ο περιορισμένος «κύκλος ζωής» κάποιων συσκευών επιβαρύνει την κατάσταση περαιτέρω.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών επιμένουν εδώ και χρόνια ότι θα πρέπει να υπάρξει κοινός φορτιστής για τις ηλεκτρονικές συσκευές, ζητώντας συνεχώς από την Επιτροπή να αναλάβει δράση μέσω μιας σειράς εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας, ψηφισμάτων και ερωτήσεων.

Στην Οδηγία του 2014 για τον Ραδιοεξοπλισμό, το Κοινοβούλιο τάχθηκε σθεναρά υπέρ της ύπαρξης ενός κοινού φορτιστή για όλα τα κινητά τηλέφωνα και οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να αναπτυχθεί ένα κοινό πρότυπο για τους φορτιστές και παραχώρησαν στην Επιτροπή τις αρμοδιότητες να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως η προσέγγιση της Επιτροπής να «ενθαρρύνει» τις εταιρείες να υιοθετήσουν κοινά πρότυπα δεν πέτυχε τους στόχους της νομοθεσίας. Ωστόσο, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Επιτροπή στη σύνοδο της ολομέλειας του ΕΚ στις 13 Ιανουαρίου 2020: το 2009 υπήρχαν περισσότεροι από 30 τύποι φορτιστών, ενώ σήμερα μόνο τρεις.

Στο πλαίσιο αρκετών άλλων πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου έχει ζητηθεί άμεσα ή έμμεσα την τυποποίηση των φορτιστών κινητών τηλεφώνων, όπως στο ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2020, με το οποίο καλείται η Επιτροπή να θεσπίσει πρότυπο για κοινό φορτιστή «επειγόντως».

Στο ψήφισμά του για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να υιοθετηθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία με στόχο την ελάττωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της παραγωγής και της κατανάλωσης στην ΕΕ, με κύριες προτεραιότητες την αποτελεσματική χρήση των πόρων, τη μηδενική ρύπανση και την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

Επιπλέον, σε πρόσφατο ψήφισμα στις 10 Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή να θεσπίσει επειγόντως κανόνες για τη χρήση κοινό φορτιστή για τα τηλέφωνα και παρόμοιες συσκευές, ώστε να εξασφαλιστούν με τον καλύτερο τρόπο τυποποιημένες, συμβατές και διαλειτουργικές επιλογές φόρτισης, και ζήτησαν από την Επιτροπή να καταρτίσει «στρατηγική αποσύνδεσης» ώστε οι φορτιστές να πωλούνται χωριστά από τις συσκευές, αλλά και για εναρμονισμένη εμπορική σήμανση.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather