Οι νέοι διευθυντές εκπαίδευσης της Κρήτης

Οι νέοι διευθυντές εκπαίδευσης της Κρήτης

Τους νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Κρήτη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι νέοι Διευθυντές τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2026 και για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. γ) του άρθρου 46 του ν. 4823/2021.

Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022.

Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

Οι διευθυντές που ορίσθηκαν για την Κρήτη είναι οι εξής:

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather