ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΑΚ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ