Μελέτη για εγκαταστάσεις φόρτισης αυτοκινήτων στον δήμο Πλατανιά

Μελέτη για εγκαταστάσεις φόρτισης αυτοκινήτων στον δήμο Πλατανιά

Πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες, μετά από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η υπογραφή της σύμβασης παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων(ΣΦΗΟ) Δήμου Πλατανιά , από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και εγκρίθηκε μετά την υποβολή ανάλογης πρότασης από το Δήμο.

Με το παραπάνω Σχέδιο ο Δήμος Πλατανιά εκπονεί ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απαραίτητη συνθήκη για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, δηλαδή ένα δίκτυο υποδομών φόρτισης στα διοικητικά του όρια.

 

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν αρτιότερη και ολοκληρωμένη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων ως μέσου μετακίνησης στα όρια του Δήμου.

Σκοπός της διαδικασίας είναι αφενός ο προσδιορισμός ενός βιώσιμου συστήματος υποστήριξης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο της ηλεκτροκίνησης και αφετέρου η ένταξη του δικτύου ηλεκτροκίνησης στο ευρύτερο σύστημα βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου.

Ειδικότερα, τα παραδοτέα του Τεχνικού Συμβούλου είναι η Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης, η Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, η Έκθεση Διαβούλευσης και η Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου

 

Δεδομένου ότι η μεταβολή στις συνήθειες μετακίνησης και η εναλλαγή μέσων απαιτούν σημαντικές αλλαγές στις επιλογές των μετακινούμενων, εκτός από τις μεταβολές σε επίπεδο υποδομών υπάρχει η ανάγκη για ανάπτυξη στρατηγικής ενημέρωσης και παροχής κινήτρων, η οποία θα εναρμονιστεί με την ευρύτερη εθνική στρατηγική για την προώθηση της.

 

Η Μελέτη αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather