Με ένα θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων την Παρασκευή

Με ένα θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων την Παρασκευή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30.
Και αυτή θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα απασχολήσει ένα θέμα το οποίο είναι:

Χρήσεις γης στην παλιά πόλη Χανίων με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Νίκο Χαζιράκη.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather