Κυκλοφόρησε το κέρμα των 2 ευρώ για τα 200 χρόνια από το πρώτο ελληνικό σύνταγμα

Κυκλοφόρησε το κέρμα των 2 ευρώ για τα 200 χρόνια από το πρώτο ελληνικό σύνταγμα

Σε κυκλοφορία τίθεται νέο κέρμα των δύο ευρώ, που είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από το πρώτο ελληνικό σύνταγμα.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης «Το κέρμα αυτό κόπτεται εφάπαξ σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης του ως άνω κέρματος είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2022.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κέρματος είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2€, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία»

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather