Κουκιανάκης για τη νέα χάραξη του Β.Ο.Α.Κ.

Κουκιανάκης για τη νέα χάραξη του Β.Ο.Α.Κ.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, αναφερόμενος στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της νέας χάραξης του Β.Ο.Α.Κ. στα όρια του Δήμου Αποκορώνου ανέφερε:

Η Περιφερειακή Αρχή της Κρήτης ανάρτησε την 9η Αυγούστου στην ιστοσελίδα της, την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αποκορώνου παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις αναφορικά με τη διέλευση του νέου ΒΟΑΚ εντός των ορίων του Δήμου μας, έχουμε μέχρι σήμερα καταθέσει προς το Υπουργείο Υποδομών τις απόψεις μας τρεις φορές με τα υπ’ αρ. πρωτ. 2885/19-04-2021, 4413/31-05-2021 και 883/14-06-2021 έγγραφά μας, σε μία προσπάθεια έγκαιρης επίλυσης των όποιων πραγματικών προβλημάτων έχουν ανακύψει, προκειμένου το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο της Κρήτης να γίνει επιτέλους πραγματικότητα.

Το Υπουργείο Υποδομών με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ16/ΒΟΑΚ/180373/7-7-21 έγγραφό του μας απάντησε υποδεικνύοντας μας ως νόμιμη διαδικασία, την υποβολή των απόψεών μας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΜΠΕ του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από επισκόπηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, λαμβάνοντας και αξιολογώντας τις απόψεις των δημοτών και των δραστηριοποιούμενων στον Δήμο μας, τις οποίες ζητήσαμε εγκαίρως να μας κατατεθούν και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου αν και έχουν δημοσιοποιηθεί, εισηγούμαστε τις ακόλουθες ουσιαστικές βελτιώσεις στον σχεδιασμό του οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στη ΜΠΕ και στους περιβαλλοντικούς όρους, με στόχο να βελτιωθεί το συνολικό σύστημα των μετακινήσεων και να διασφαλισθεί ότι το έργο θα επιφέρει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στους κατοίκους και στους επισκέπτες μας:

1. Να βελτιστοποιηθεί η χάραξη στην περιοχή των Καλυβών από τη Χ.Θ. 16+800 έως τη Χ.Θ. 23+000 και ο ανισόπεδος κόμβος Καλυβών με παραλλαγή της Αρχικής Τεχνικής Λύσης ώστε να πληροί τις προδιαγραφές του έργου, με κάλυψη τμήματός του με τεχνικό εκσκαφής και επανεπίχωσης στη ζώνη γειτνίασης με τον οικισμό, προκειμένου να καταληφθεί η μικρότερη δυνατή έκταση γεωργικής γης και τουριστικής ανάπτυξης και να μετριασθούν οι περιβαλλοντικές οχλήσεις (ηχορύπανση, οπτικό φράγμα κ.λπ.).

2. Να εξασφαλισθεί η απ’ ευθείας σύνδεση των Χανίων από και προς το Βάμο, την ιστορική έδρα του Δήμου, στην οποία χωροθετούνται όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης, το ειρηνοδικείο, το κέντρο υγείας, η αγροτική τράπεζα κ.λπ., με την κατασκευή, με μηδενικό κόστος, δύο ραμπών σύνδεσης του αυτοκινητοδρόμου με την οδό Βρυσών – Βάμου στην θέση της προβλεπόμενης προς κατασκευή στην ΜΠΕ κάτω διάβασης 2_Ν-ΚΔ14 στη Χ.Θ. 30+822 .
Με την υλοποίηση του ημικόμβου, δεν θα αναγκάζονται οι οδηγοί σε περιπορεία 6χλμ μέσω του επόμενου ανισόπεδου κόμβου στις Βρύσες στην Χ.Θ. 33+400, ο οποίος στην ΜΠΕ ονομάζεται κόμβος Βάμου δημιουργώντας σύγχυση, από τα οποία τα μισά σε τοπικό δρόμο. Να δοθεί επίσης ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή απαλλοτρίωσης κτισμάτων και την εξασφάλισης ανεμπόδιστης λειτουργίας των παρόδιων εγκαταστάσεων.

3. Να μετακινηθεί βορειότερα ο αριστερός, κατά τη χιλιομέτρηση, κλάδος του αυτοκινητοδρόμου πριν την είσοδο της σήραγγας 2_Ν-Σ2_Α (Χ.Θ. 30+600 έως Χ.Θ. 31+000), προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή κατοικιών και λοιπών κτισμάτων ή να εξεταστεί η διαπλάτυνση του ήδη υπάρχοντα Β.Ο.Α.Κ. που θα επιφέρει και πολύ λιγότερο κόστος κατασκευής.

4. Να δοθεί απ’ ευθείας πρόσβαση στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ δυτικά του οικισμού της Γεωργιούπολης με την υλοποίηση του Ημικόμβου Γεωργιούπολης πριν τον οικισμό, όπως προβλεπόταν στην Αρχική Τεχνική Λύση. Με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση του προορισμού συνολικά χωρίς περιπορείες, με ξεκάθαρη είσοδο πριν τον οικισμό Γεωργιούπολης και έξοδο τον κόμβο της Επισκοπής και αντίστροφα, διατηρώντας κύριο άξονα τοπικής εξυπηρέτησης τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ του οποίου η οδική ασφάλεια αναβαθμίζεται οσονούπω.

Εφόσον υλοποιηθεί η πρόταση αυτή, μπορεί να καταργηθεί ο προβλεπόμενος στην ΜΠΕ Α.Κ. Γεωργιούπολης, ο οποίος εγκλωβίζει μεγάλο αριθμό κτισμάτων και ιδιοκτησιών και ο νέος αυτοκινητόδρομος, μεταξύ των Χ.Θ. 37+000 και Χ.Θ. 40+000, να μετατεθεί νοτιότερα με επιφανειακή χάραξη και μικρές σήραγγες όπως προβλεπόταν στην Αρχική Τεχνική Λύση που βασίζονταν σε ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού μας συμβουλίου. Έτσι θα αποφευχθούν σημαντικές δυσμενείς αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις δια της διχοτόμησης της περιοχής Natura λόγω της κατασκευής βαθέων ορυγμάτων και υψηλών επιχωμάτων (ύψους μέχρι 19 μέτρων) και της αποκοπής του χώρου ΒΙΟΠΑ του ΣΧΟΟΑΠ Γεωργιούπολης στην προτεινόμενη στην ΜΠΕ λύση.

Δημότες και δραστηριοποιούμενοι της περιοχής, μας έχουν κοινοποιήσει σχετική ένσταση η οποία συνάδει με την πρότασή μας και συνοδεύεται από σχέδια Ευρείας Βελτιωτικής Πρότασης (ΕΒΕΠ), όπου αποτυπώνεται παραλλαγή της Αρχικής Τεχνικής Λύσης με γεωμετρικά χαρακτηριστικά αντίστοιχα της λύσης της ΜΠΕ.

5. Από τη Χ.Θ. 41+000 έως τη Χ.Θ. 53+000, στην περιοχή των Δραμίων – Επισκοπής – Πετρέ – Γερανίου – Ρεθύμνου, η χάραξη του νέου αυτοκινητοδρόμου να μετακινηθεί νοτιότερα της δεξαμενής των Δραμίων σύμφωνα και με την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του 2017 για να μην επιβαρυνθεί ο οικισμός των Δραμίων και θιγεί ο παραδοσιακός του χαρακτήρας και για να απομακρυνθεί ο ΒΟΑΚ σε ικανή απόσταση από την παραλιακή ζώνη. Δεδομένου ότι η υπό διαβούλευση λύση διέλευσης του ΒΟΑΚ στην ΜΠΕ δεν διέρχεται, όπως η Αρχική Τεχνική Λύση, παραλιακά με ανοικτή οδοποιία αλλά με σήραγγα 3,50χλμ, η προτεινόμενη μετακίνηση απαιτεί αντίστοιχα τεχνικά έργα, και λίγο μικρότερα στο σύνολο, και συνεπώς θα έχει παραπλήσιο κόστος με σημαντική βελτίωση.

Τελειώνοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ανέφερε ότι αυτές θα είναι οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής όπως αυτές προέκυψαν από τις απόψεις-προτάσεις πολιτών και φορέων, που η δημοτική αρχή επεξεργάστηκε και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου με τα πλήρη συνοδευτικά στοιχεία και καλούμε συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά, συμπεριλαμβάνοντας και τυχόν άλλες, προκειμένου να καταθέσουμε επισήμως τις προτάσεις του Δήμου μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συμφώνως με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. οικ/1649/45/ΦΕΚ Β’ 45/15-1-14 των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, περί «Εξειδίκευσης των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather