Κορωνοϊός – Μείωση του ιικού φορτίου στα λύματα σε Χανιά και Ηράκλειο

Κορωνοϊός - Μείωση του ιικού φορτίου στα λύματα σε Χανιά και Ηράκλειο

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, των Χανίων, της Πάτρας και των Ιωαννίνων.

Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές. Τα αποτελέσματα του δικτύου συνοψίζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα
αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 36/2023 σε σχέση με την εβδομάδα 35/2023

Την εβδομάδα 36/2023 παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 35/2023 στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε τέσσερεις από τις οκτώ (4/8) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ αυτή την εβδομάδα αναφοράς.

Πτωτική τάση παρατηρήθηκε σε τρείς από τις οκτώ (3/8) περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποίηση σε μία (1/8) περιοχή.

Καθαρά αυξητική τάση παρατηρήθηκε στην Αττική (+72%), στα Ιωάννινα (+49%) και στην Ξάνθη (+39%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στην Πάτρα (+19%).

Πτωτικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο παρατηρήθηκαν στο Ηράκλειο (-67%) και στα Χανιά (-50%), ενώ οριακή ήταν η μείωση στη Θεσσαλονίκη (-16%). Σταθεροποίηση παρατηρήθηκε στην Αλεξανδρούπολη (+4%).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather