Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα θα αποκτήσει και ο δήμος Πλατανιά

Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα θα αποκτήσει και ο δήμος Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά εντάχθηκε σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και θα προχωρήσει, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τριανταοκτώ κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου.

Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με χρηματοδότηση για το Δήμο Πλατανιά, ποσού 317.940,48 ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης ανέφερε ότι “το παραπάνω  σύστημα θα επιτρέψει στον Δήμο Πλατανιά να προσφέρει στους πολίτες και στους επισκέπτες του οικονομική πρόσβαση σε ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, τον περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου, τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου. Παράλληλα, το ποδήλατο θα αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης των τουριστών για τη γνωριμία τους με την περιοχή του Δήμου και τα τοπικά αξιοθέατα”.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather