Κατεδαφίζονται τα επικίνδυνα κτίσματα στον δήμο Πλατανιά

Κατεδαφίζονται τα επικίνδυνα κτίσματα στον δήμο Πλατανιά

Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη και της εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Κακαβελάκη Θεοδοσίας, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού, σύμβαση με τίτλο «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ».

Η σύμβαση, προϋπολογισμού μελέτης 65.000 € με Φ.Π.Α., αφορά εργασίες κατεδάφισης μεμονωμένων στοιχείων κτισμάτων από διάφορα υλικά κατασκευής, χειρωνακτικά ή με χρήση μηχανημάτων καθώς και κατεδάφιση ολόκληρων κτισμάτων, ικριώματα, φορτοεκφορτώσεις και αποκομιδή των προϊόντων κατεδαφίσεων, προκειμένου να μείνει καθαρός ο χώρος μετά την επέμβαση, για την ασφάλεια των διερχομένων πεζών, οχημάτων και των όμορων ιδιοκτησιών.

Η πίστωση προέρχεται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Πλατανιά και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

             

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather