Κάλεσμα συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Πλατανιά

Κάλεσμα συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Πλατανιά

Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212), πρόκειται να υλοποιηθούν και φέτος στον δήμο Πλατανιά.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πλατανιά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ

 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ

ΖΩΣΗΣ

1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50 ΝΑΙ
2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50 ΝΑΙ
3 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25 ΝΑΙ
4 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25 ΝΑΙ
5 Βασικά Αγγλικά Α1 50 ΝΑΙ
6 Βασικά Ισπανικά Α1 50 ΝΑΙ
7 Βασικά Γαλλικά Α1 50 ΝΑΙ
8 Βασικά Γερμανικά Α1 50 ΝΑΙ
9 Βασικά Ιταλικά Α2 50 ΝΑΙ
10 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25 ΝΑΙ
11 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 25 ΝΑΙ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν όλα τα διαθέσιμα προγράμματα αλλά και πληροφορίες για την συμμετοχή τους, στον ιστότοπο:  https://kdvmplatania.blogspot.com/

Πληροφορίες και Αιτήσεις Συμμετοχής: 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2821341040, 2821341033  , 6979244756

Αιτήσεις Συμμετοχής:

Δια Ζώσης: Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά (Αλικιανός) καθώς και σε όλες τις έδρες των Δημοτικών  Ενοτήτων  του Δήμου Πλατανιά (Βουκολιές, Γεράνι, Κολυμβάρι).

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  δηλώνουν συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα,  στέλνοντας ηλεκτρονικά τις  συμπληρωμένες  αιτήσεις τους,  στο email:   kdvm@platanias.gr

Έντυπα αιτήσεων: https://kdvmplatania.blogspot.com/p/blog-page.html

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather