Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνάντηση της CPMR για τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργεια

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνάντηση της CPMR για τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργεια

Στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών – Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπρόεδρος CPMR για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις,  κατά την εκδήλωση του οργανισμού για τις Νησιωτικές και Παράκτιες Περιφέρειες της Ευρώπης (CPMR) που πραγματοποιήθηκε με θέμα συζήτησης την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Θάλασσα και Αλιεία.

Ο Γιώργος Αλεξάκης, έθεσε ερωτήματα για περαιτέρω συζήτηση που αφορούν στον αντίκτυπο της πανδημίας, στον τραπεζικό δανεισμό για τον κλάδο, στη δυνατότητα συνδυασμού των χρηματοοικονομικών πόρων του Ταμείου με άλλες πηγές χρηματοδότησης από την Ε.Ε αλλά και στο τι είδους οικονομικά μέσα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του τομέα.

Στην εκδήλωση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τον κανονισμό και την χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων για το ΕΤΘΑ την περίοδο 2021-2027 αλλά και την περίπτωση της Εσθονίας που είναι η μοναδική χώρα την προηγούμενη περίοδο 2014 – 2020 που αξιοποίησε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ παραχωρώντας δάνεια για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Γαλλική Περιφέρεια Pays de la Loire, τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία (DG Mare), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Υπουργείο Αγροτικών Υποθέσεων της Εσθονίας.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather