Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τη Μονάδα στα Χανιά

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τη Μονάδα στα Χανιά

Ανακοίνωση-παρέμβαση της για τη λειτουργία της Μονάδας ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στα Χανιά εξέδωσε η Εθνική Αρχή.

«Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου είναι σε διαδικασία ελέγχου για τη λειτουργία της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά.

Σε ανακοίνωση της που υπογράφει ο πρόεδρος της Νικόλαος Βραχνάς, αναπληρωτής καθηγητής μαγευτικής Γυναικολογίας ΕΚΠΑ ενόψει της διεξαγόμενης προανάκρισης σχετικά με τη δραστηριότητα της Μονάδας είναι σε επαφή με τον Γυναικολόγο Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας, τους Εμβρυολόγους και το Διοικητικό προσωπικό, καθώς και με την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη του γεννητικού υλικού που κρυοσυντηρείται στη Μονάδα, καθώς και την εκπλήρωση όλων των εν εξελίξει ιατρικών διαδικασιών».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather