Image Info

  • Dimensions:1,887 × 1,207
  • Type:GIF
  • Name:fratzeskakis2-1.gif
  • Mime Type:image/gif