Image Info

  • Dimensions:1,535 × 1,255
  • Type:GIF
  • Name:fragkiadakis.gif
  • Mime Type:image/gif