Image Info

  • Dimensions:1,500 × 2,256
  • Type:GIF
  • Name:daskalogrigorakis-pantelis.gif
  • Mime Type:image/gif