Φοροτεχνικοί: Αίτημα παράτασης για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022

Φοροτεχνικοί: Αίτημα παράτασης για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022

Επιστολή προς τον διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ) Σπύρο Πρωτοψάλτη, μέσω της οποίας ζητά παράταση της υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις “ΛΑΕΚ 1-49”, απέστειλε πρόσφατα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ). Η επιστολή αναφέρει τα ακόλουθα:

“Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις από 11/11/2022 και 22/11/2022 ανακοινώσεις της ΔΥΠΑ, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ και η έναρξη κατάθεσης για υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η Δευτέρα 14/11/2022 ενώ η τελευταία ημέρα υλοποίησής τους είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την Αριθ. Απόφ. 2262/52 «Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022» όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2280/10.05.2022:  «Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι τις 22:00, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκεια τους ορίζεται στις 40 ώρες. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών ημερησίως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες», καταλαβαίνετε ότι τα χρονικά περιθώρια, για τη σωστή οργάνωση και διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων, είναι εξαιρετικά ασφυκτικά έως αδύνατα.

Ως Ομοσπονδία των ΦΕΕ των Λογιστών – Φοροτεχνικών σε όλη την Ελλάδα, με δεκάδες Ενώσεις μας να συμμετέχουν σε κάθε κύκλο στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49, κατανοώντας την ανάγκη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των λογιστικών γραφείων, αιτούμαστε την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης έως τις 31 Μαρτίου 2023, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα προγράμματα με επιτυχία και κανείς δικαιούχος να μην στερηθεί των εκπαιδευτικών εφοδίων που αυτά προσφέρουν”.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather