Έργα και Δράσεις Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στον Δήμο Κισάμου

Έργα και Δράσεις Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στον Δήμο Κισάμου

Ο δήμος Κισσάμου την τρέχουσα δημοτική περίοδο, προώθησε μια σειρά έργων δράσεων περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, σε τομείς που η Κίσσαμος υστερούσε την τελευταία 10ετία.

Σήμερα παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις προτάσεις ανάδειξης της ενδοχώρας με την καθιέρωση περιπατητικών – πολιτιστικών διαδρομών.

Μέσα από την χαρτογράφηση και ανάδειξη ενός εκτενούς δικτύου μονοπατιών με πλούσιο πράσινο, διάσπαρτα μνημεία, εναλλαγές τοπίου και πολλές ιδιαιτερότητες ο Δήμος Κισσάμου στοχεύει να γίνει ένας από τους κορυφαίους πεζοπορικούς προορισμούς στην Κρήτη.
Δημιουργία Δικτύου 16 πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Κισσάμου

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Κισσάμου ολοκλήρωσαν την μελέτη για τη δημιουργία του «Δικτύου 16 πεζοπορικών διαδρομών δήμου Κισσάμου». Με την εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων, θα προχωρήσουν στην υλοποίηση του παραπάνω έργου, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Το δίκτυο των πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Κισσάμου θα αποτελείται σε πρώτη φάση από 14 διαδρομές συνολικού μήκους 130 χιλιομέτρων και επιπλέον δύο, οι οποίες θα διέρχονται από τις περιοχές Ρόκκας και Μαλαθύρου. Οι οδεύσεις θα ακολουθούν κατά κανόνα παλαιά υπάρχοντα μονοπάτια.

Με το έργο αυτό, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024, συμπληρώνεται σε μεγάλο βαθμό η οργάνωση, ανάπτυξη και διάχυση κυρίως στην ενδοχώρα του θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού και η δημιουργία θέσεων εργασίας όπως π.χ. ξεναγός βουνού.
Πεζοπορική Διαδρομή Αρχαία Φαλάσαρνα –Λιμνοθάλασσα Μπάλου

Ο Δήμος Κισσάμου υπέβαλλε στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση του έργου “Βελτίωση, αναβάθμιση του αρχαίου μονοπατιού Φαλάσαρνα-Μπάλος, εντός περιοχών δικτύου Natura 2000”, προϋπολογισμού 588.029,91 €. Το έργο συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων έχει αρχή τον αρχαιολογικό χώρο στη Φαλάσαρνα και τέλος στο μονοπάτι του Ακρωτηρίου της Γραμβούσας στη λιμνοθάλασσα του Μπάλου.

ο προτεινόμενο έργο θεωρείται πολύ σημαντικό διότι ολοκληρώνει τον ευρύτερο σχεδιασμό δικτύου μονοπατιών σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Κισσάμου και επίσης συνδέεται άμεσα με το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4. Έτσι δίνεται μεγαλύτερη ώθηση στον θεματικό εναλλακτικό και πεζοπορικό τουρισμό, ο οποίος αφορά όχι μόνο στις τουριστικές παραθαλάσσιες περιοχές αλλά σε ολόκληρη την ενδοχώρα της Κισσάμου.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης του μονοπατιού, προστατευτικά κιγκλιδώματα σε επικίνδυνα σημεία, βελτίωση όδευσης, στάσεις θέασης και ανάπαυσης (κιόσκια), σήμανση-πληροφοριακές πινακίδες γεωχωρικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πληροφοριών, ψηφιοποίηση, χάρτες κτλ.

Δίκτυο Πολιτιστικών διαδρομών Δήμου Κισσάμου

Σε συνέχεια ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κισσάμου, Δήμου Πλατανιά, Περιφέρειας Κρήτης, ΥΠΠΑΙΘ και σχετικής πρότασης ΕΠΟΦΕΚ, υπεβλήθη πρόταση στο πρόγραμμα LEADER με διαχειριστή τον ΟΑΚ.

Η προτεινόμενη δράση αφορά στην δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στο Δήμο Κισσάμου και δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την ψηφιακή απεικόνιση του δικτύου αυτού, με στόχο την προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς καθώς και την διάδοση των δράσεων σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Κισσάμου και κυρίως στην ενδοχώρα, αποτελώντας μεταξύ άλλων και σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού.

Η πρόταση είναι προϋπολογισμού 230.000€ και η υλοποίησή της αναμένεται εντός του 2024.

Δίκτυο κυκλικής ποδηλατικής διαδρομής

Ο Δήμος Κισσάμου, στο πλαίσιο μελέτης που εκπονείται από την Περιφέρεια, για την ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην Π.Ε. Χανίων, υπέβαλλε πρόταση για κυκλική ποδηλατική διαδρομή με αρχή από Καλουδιανά – Χαιρεθιανά – Σφακοπηγάδι – Σάσαλο – Στροβλές – Έλος – Λίμνη – Βλάτος (με κλάδο προς Μηλιά) – Τσουρουνιανά – Καλάθενες (με κλάδο Σηρικάρι) και κατάληξη στην πόλη της Κισσάμου.

Το σχεδιαζόμενο έργο θα περιλαμβάνει σημάνσεις, ψηφιοποίηση – διαδικτυακή πλατφόρμα και αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη του θεματικού – εναλλακτικού τουρισμού στην ενδοχώρα.

Χώρος Στάθμευσης Ακρωτηρίου Γραμβούσας

Το έργο «Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης στο Ακρωτήριο Γραμβούσας» στη θέση Καλυβιανή, είναι συνολικού προϋπολογισμού 398.992,12€, με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό δημοτικού χώρου στάθμευσης μηχανοκίνητων μέσων. Η διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης, υλοποιείται σε συνδυασμό με τις προτάσεις της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (ΕΜΠ) που εκπονείται και θεωρείται έργο εξαιρετικής σημασίας, καθώς θα βοηθήσει να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση από κίνηση οχημάτων στην ευαίσθητη και υψηλής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας περιοχή του Μπάλου.

Ο Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης Ακρωτηρίου Γραμβούσας ξεκίνησε να υλοποιείται τον Μάιο του 2023 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2023.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather