Προβληματισμός για την ανάκληση παραχώρησης του “φιλέτου” της π.Αμερικανικής Βάσης Γουρνών

Προβληματισμός για την ανάκληση παραχώρησης του "φιλέτου" της π.Αμερικανικής Βάσης Γουρνών

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την τακτική συνεδρίασή του χθες στο Ηράκλειο συζήτησε την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη βούληση- πρόθεση της ΕΤΑΔ ΑΕ, να ανακαλέσει την παραχώρηση των ακινήτων στο χώρο της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών από την εταιρεία «ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ», τα οποία είχε παραχωρηθεί σε προγενέστερο χρόνο και μάλιστα πριν τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης παραχώρησης.

Στα εν λόγω ακίνητα έχει ανεγερθεί και λειτουργεί το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Δ.Ε.Κ.Κ.).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι:

  1. Η περιοχή της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών (Π.Α.Β.Γ.), λόγω της θέσης της αλλά και της σπουδαιότητάς της εντάσσεται σε ένα δυναμικό περιβάλλον,
  2. Την ανάγκη εξασφάλισης και κατοχύρωσης του δημόσιου χαρακτήρα και ρόλου του συγκεκριμένου ακινήτου, με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αποφέρουν όφελος στην κοινωνία ως την κατ’ εξοχήν δημόσια υποδομή εκθεσιακού χώρου σε όλη την ΚΡΗΤΗ,
  3. Την αδιαπραγμάτευτη θέση της τοπικής κοινωνίας και όλων των φορέων της Κρήτης, το ακίνητο αυτό να διατηρήσει τον κοινωφελή του χαρακτήρα του και να μην αποτελέσει συμπλήρωμα της προς υλοποίηση ιδιωτικής επένδυσης που σχεδιάζεται στην υπόλοιπη έκταση,
  4. Την ανάγκη αναβάθμισης και διαχείρισης από τους τοπικούς φορείς του Δ.Ε.Κ.Κ., το οποίο έχει ανεγερθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους και από πόρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αποτελέσει ένα βασικό έργο υποδομής της τοπικής οικονομίας.

Αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση του παραπάνω ψηφίσματος και τη συνέχιση παραχώρησης του ακινήτου στην εταιρεία «ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ» καθώς και την ανάκληση του εγγράφου της ΕΤΑΔ για επιστροφή του ακινήτου.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather