Ένταξη του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία»

Ένταξη του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία»

Ο Δήμος Χανίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία» για τους άστεγους, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με αρχή διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και έχει ως διαχειριστή φορέα τη Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη & την Απασχόληση.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενεργοποίησης, κατάρτισης & προώθησης στην εργασία άστεγων νοικοκυριών.

Ως ωφελούμενες μονάδες του προγράμματος ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

α. Οικογένειες και άτομα, που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια,

β. Οικογένειες και άτομα, που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι, που διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα,

γ. Γυναίκες, που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία,

δ. Άτομα, που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), όπως εκάστοτε ισχύει, και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τη στέγαση για 2 έτη, την πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο., την αγορά οικιακού εξοπλισμού, την πλήρη επιδότηση εργασίας για ένα έτος και την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου & εργοδότη για το δεύτερο έτος, την επιδότηση δημιουργίας επιχείρησης και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος στα Χανιά είναι:

–  Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης & κοινωνικής φροντίδας κατ’ ελάχιστον 19 αστέγων νοικοκυριών με 42 ωφελούμενους.

–  Η ένταξη στο πρόγραμμα του συνόλου των ωφελούμενων για διάστημα έως και είκοσι τέσσερις μήνες.

–  Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής & εργασιακής επανένταξης.

–  Η υποχρεωτική ένταξη των ενηλίκων ωφελούμενων ικανών προς εργασία, σε ποσοστό τουλάχιστον 20% σε επιδοτούμενη εργασία και 10% σε επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

–  Η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δικαιούχου και άλλων Δημοσίων Φορέων.

Πληροφορίες: Τμήμα  Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας Δ. Χανίων:  28213 41695
Σύμπραξη Χανίων:  28210 56899.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather