Εγγραφές σπουδαστών στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Χανίων (δικαιολογητικά)

Εγγραφές σπουδαστών στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Χανίων (δικαιολογητικά)

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ. Ν. Χανίων  για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, εξάμηνο κατάρτισης 2023Β θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες κατάρτισης:

 1. Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου (Α΄& Γ΄ εξάμηνο).
 2. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνο).

Στα Ι.Ε.Κ εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των ΓΕ.Λ και ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

Οι αιτήσεις επιλογής θα υποβάλλονται στην γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ έως και 15-09-2023, και ώρες 08:30- 13:00.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Α΄ εξάμηνο έχουν οι κάτοχοι απολυτήριου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και ισότιμων τίτλων.

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ καθώς και ισότιμων τίτλων ανάλογης ειδικότητας.

Δικαίωμα αίτησης κατάταξης στην ειδικότητα ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ έχουν οι κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας συναφούς ειδικότητας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 1. Σχετική αίτηση (Χορηγείται από το ΔΙΕΚ).
 2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).
 4. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.
 5. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ &ΑΦΜ.
 8. 2 φωτογραφίες.
 9. Άδεια οδήγησης  Β΄ κατηγορίας (για την ειδικότητα Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου).

Επιπλέον,

 • για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1,όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 τ του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).
 • Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
 • Σε ότι αφορά τους τίτλους Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται προηγουμένως επίσημη μετάφραση του τίτλου, καθώς και η ισοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, γίνεται αναγωγή στην   εικοσάβαθμη κλίμακα από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης.

Πληροφορίες τηλ.2821342404, -408.

Σεπτέμβριος  8:00-14:00 καθημερινά.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather